J+S-Leiter Fussball Kindersport (SFV D-Diplom)

J+S-Leiter Fussball Kindersport (D-Diplom)

(Kursverantwortung - Kant. Sportfachstelle)

 

Kurs SO 512/20
Teil 1    10.09. - 12.09.2020
Teil 2    01.10. - 03.10.2020

Anmeldung bis 10.07.2020 oder bis Kurs ausgebucht

 


→  Online-Anmeldung:
       auf der J+S-Datenbank / Kindersport 
       unter folgendem Link:

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(4yhjibwhltsrcjxzfldvgrww))/kursplan.aspx?spr=d&sportartcode=40


Einführungs-Kurs vom C- zum D-Diplom
(Passerellenkurs)


Kurs SO 559/20 vom 13.06. + 14.06.2020
Anmeldung bis 13.04.2020 oder bis Kurs ausgebucht

→ Online-Anmeldung:
      auf der J+S-Datenbank / Kindersport 
     
unter folgendem Link:

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(4yhjibwhltsrcjxzfldvgrww))/kursplan.aspx?spr=d&sportartcode=40

Kinderfussball-Konzept SFV